Paremman sisäilman puolesta

Automatisoitua kosteudenseurantaa

Iso osa oikeanlaista rakentamista on varmistaa, että rakennusmateriaaleille, kuten betonille ja erilaisille tasoitteille sallitaan tarpeelliset kuivumisajat. Kuivumisajat voivat olla pitkiä ja vaikeasti ennustettavia. Rakennusten sisällä olosuhteet vaihtelevat projektista toiseen ilmanvaihdon tehokkuuden ja materiaaleista haihtuvan kosteuden myötä, ja nämä vaikuttavat kuivumisen nopeuteen samoin kuin ulkona vallitsevat sääolosuhteet. Avuksi ovat onneksi tulleet uudenlaiset teknologiset ja kustannustehokkaat apuvälineet, kuten kosteusanturit, jotka antavat mielenrauhan rakennusvaiheen aikaisen materiaalin kuivumisen seurantaan. Niiden avulla voidaan varmentaa luotettavasti tarpeellinen kuivumisaste ilman ylimääräisiä varoaikoja, ja rakentamisen aikatauluja voidaan turvallisesti optimoida mittaustulosten avulla. Samat apuvälineet mahdollistavat myös rakennuksen elinkaaren aikana rakenteiden kosteuden vaihtelun seurannan, jolloin saadaan luotettavaa tietoa rakenteiden kosteudesta ilman, että rakenteita joudutaan erikseen avaamaan.

Antureita voidaan asentaa esimerkiksi tasoitteen sisään. Näin anturi antaa luotettavaa tietoa materiaalin kosteudesta suoraan rakenteen sisältä. Uusilla teknologioilla antureita voidaan lisäksi etälukea langattomasti, jolloin kosteudenseuranta tehdään erittäin helpoksi. Viimeisimpänä askeleena tässä kehityksessä ovat robotit, jotka käyvät lukemassa anturit automaattisesti ennalta-asetetuin määräajoin. Tällöin rakenteiden kosteudesta saadaan säännöllisesti ja täysin automatisoidusti luotettavaa tietoa, ja tämä tieto voidaan puolestaan automaattisesti siirtää pilveen. Kosteudelle voidaan näin antaa normaaliksi tulkittava vaihteluväli ja asettaa systeemi hälyttämään silloin kun kosteus on normaalin vaihteluvälin ulkopuolella.

Kosteudenhallinta ja -seuranta on ensisijaisen tärkeää terveen rakennuskannan edistämiseksi, ja uudet teknologiat tarjoavat tähän tehokkaita ratkaisuja. Weberillä tarjoamme tähän Weberfloor Moisture Sensor antureita ja antureiden lukulaitteita.