Paremman sisäilman puolesta

Kun betoni on liian märkää päällystettäväksi?

Osa rakenteista tulee kosteus- ja sisäilmaongelmien välttämiseksi päällystää vesihöyryavoimella pinnoitteella. Pinnoite päästää betonissa olevan kosteuden poistumaan pitkän ajan kuluessa sisäilmaan, josta se voidaan tuulettaa ulos.

Rakentamisessa ja peruskorjauksessa on aina tärkeää varmistua siitä, että betonirakenteet ovat riittävän kuivia ennen pinnoittamista. Mitä tiiviimpää pinnoitetta käytetään, sitä kuivempi betonin täytyy olla. Erilaisille pinnoitteille annetaan suurin sallittu betonin suhteellinen kosteus ennen pinnoittamista.

Osa betonirakenteista on sellaisia, että niiden päällä on käytettävä vesihöyryavointa pinnoitusta, joka päästää kosteuden poistumaan pitkän ajan kuluessa tai jopa koko rakennuksen käyttöiän. Esimerkiksi väestönsuojan päällä oleva betonivalu on niin massiivinen, että sen kuivuminen voi kestää jopa vuosia, ja tällöin väestönsuojan yläpuolella olevien asuntojen lattioissa on käytettävä vesihöyryavointa pinnoitusta.

Myös osa korjattavista rakenteista on sellaisia, että niissä tulee käyttää vesihöyryavointa pinnoitusta. Jos maaperästä nousevaa kosteutta ei voida poistaa ulkopuolisin korjauksin, voidaan betonilattiassa käyttää vesihöyryavointa pinnoitusta. Se kestää maaperän kosteutta ja päästää sen hallitusti huoneilmaan, josta se tuuletetaan ilmanvaihdolla ulos.
Tällöin lattian pinnoitteeksi voidaan valita laatoitus tai värillinen lattiatasoite. Alustan tasoituksessa sekä laattojen kiinnityksessä ja saumauksessa on tärkeää käyttää kyseiseen tarkoitukseen soveltuvaa tuoteperhettä, jossa koko rakenteen yhteensopivuus ja toimivuus vesihöyryavoimena pinnoitteena on varmistettu.

Vesihöyryavoimen laattalattian kuivuminen tapahtuu laattasaumojen kautta, ja siksi lattiassa kannattaa käyttää mieluiten mosaiikkilaattaa tai muuta pienikokoista laattaa, jolloin sauman osuus koko lattiapinnasta on suuri. Myös sauman leveyden on hyvä olla mahdollisimman suuri noudattaen kuitenkin kyseisille saumausaineille ja laatoille annettujen ohjeiden mukaista saumaleveyden vaihteluväliä.

Vaihtoehto laatoitukselle on vesihöyryavoin Design Plaano -lattia, jolla saadaan nopeasti kerralla valmis suora ja tasainen, yhtenäinen pinta. Saumattomien lattia- ja seinäpintojen suosio on kasvanut. Design Plaano -lattia kovettuu nopeasti ja muodostaa elävän näköisen pinnan. Ratkaisu on tiiviimpi kuin laattasauma, mutta läpäisee vesihöyryä koko alaltaan varmistaen rakenteen kuivumisen. Hyvää sisäilmaa edistää myös se, että saumaton ja luja lattia on helppo pitää puhtaana.

Kun kosteus pääsee vesihöyryavoimen lattian ja tilojen tuuletuksen kautta kuivumaan ulos, se ei aiheuta ongelmia rakenteissa eikä sisäilmaan haitallisia päästöjä. Weberin ratkaisuissa koko rakenteen yhteensopivuus ja toimivuus on huolellisesti testattu. Tällöin sekä tilojen käyttäjät ja omistajat että urakoitsijat voivat olla varmoja siitä, että ratkaisut ovat terveellisiä ja kosteusteknisesti turvallisia.

Design-lattia
Betonilattian vesihöyryavoin pinnoitus