Paremman sisäilman puolesta

Kylpyhuoneen huolto

Märkätilojen oikeanlainen hoito pidentää tilan käyttöikää ja varmistaa sen, että tilat pysyvät siistinä ja miellyttävänä käyttää. Märkätiloissa laatoituksen alla on aina erillinen vedeneristyskerros, joka on huoltovapaa ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla, kunhan varotaan, ettei vedeneristyskerrosta rikota. Huomaa erityisesti seuraavat asiat märkätilojen hoidossa:

  • Märkätilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina käytön jälkeen. Ylimääräisen veden poisto nopeuttaa tilan kuivumista, ehkäisee kosteuden leviämistä huoneistoon sekä likaveden kuivumista laatoitukselle ja saumoihin.
  • Märkätilan riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eikä venttiilejä säätää omatoimisesti. Suihkun jälkeen on suositeltavaa tehostaa ilmanvaihtoa kahden tunnin ajaksi.
  • Lattialämmitys pidetään kytkettynä. Lämmitys nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintalämpötila saa olla korkeintaan +28  ̊C.
  • Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti. Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan siten, ettei vedeneristeelle tai kaivoliitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan veden esteetön kulku viemäriin ja ehkäistään kaivon tulviminen.
  • Laatoitus saumoineen puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineliuoksella (pH 6-10) ja harjalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n. 2,5) tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja kuivataan.
  • Silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineella ja pehmeällä harjalla. Silikonisaumojen vaihtoväli riippuu puhdistustiheydestä, ilmanvaihdon tehokkuudesta sekä käyttörasituksesta. Normaalissa asuinkäytössä vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden välein. Vaihdon yhteydessä vanha silikoni poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristystä rikkomatta.
  • Kalusteita tms. kiinnitettäessä on varottava vedeneristeen rikkoontumista sekä huolehdittava mm. ruuvinreikien asianmukaisesta tiivistämisestä, jottei kosteutta pääse läpivientien kautta siirtymään rakenteisiin. Laatoituksia purettaessa on myös vedeneristys poistettava ja uusittava.
  • Märkätilojen pintarakenteiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mahdollisiin vaurioihin ja epäkohtiin on reagoitava välittömästi, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.