Paremman sisäilman puolesta

Nopeasti kuivuvat lattiatasoitteet

Nopeasti kuivuvat lattiatasoitteet nopeuttavat rakentamista, koska ne voidaan pinnoittaa huomattavasti nopeammin kuin tavanomaiset tasoitteet tai betoni. Alle sentin paksuinen pikatasoitekerros kuivuu pinnoituskuivaksi jopa vuorokaudessa ja paksumpi tasoitelattia noin sentin päivässä, kun vastaavasti betoni kuivuu noin sentin viikossa hyvissäkin kuivumisolosuhteissa.

Nopeasti kuivuvissa lattiatasoitteissa kemiallinen kovettumisreaktio sitoo lähes kaiken veden. Tavallisessa tasoitteessa puolestaan suurin osa vedestä jää haihdutettavaksi luonnollisen haihdutuksen kautta. Koska nopeasti kuivuvissa lattiatasoitteissa haihdutettava veden määrä on pieni, on haihduttamiseen tarvittava aikakin lyhyt – joistakin tunneista muutamiin vuorokausiin. Kun kosteuden haihtuminen on vähäistä, ei sisäilman kosteuskaan kohoa, ja tällöin muidenkin rakenteiden kuivuminen nopeutuu ja kosteudenhallinta on tehokkaampaa.

Tavallisissa tasoitteissa ja betonissa huomattava osa massasta on vettä. Kuivuminen edellyttääkin, että vesi haihtuu valusta tai tasoitekerroksesta huoneilmaan ja sitä kautta ulos rakennuksesta. Lisäksi ilman kosteus, lämpötila ja muut vallitsevat olosuhteet vaikuttavat haihtumisnopeuteen. Weberin nopeasti kuivuvissa lattiatasoitteissa kuivuminen perustuu kemialliseen reaktioon, joten vallitsevat olosuhteet eivät vaikuta kuivumisnopeuteen ja tasoite on valmis päällystettäväksi nopealla aikatululla.

Yhdistämällä Weberin kosteudenhallintapalvelun nopeasti kuivuviin lattiatasoitteisiin voidaan varmistaa helposti, että rakenteet ovat tarpeeksi kuivia pinnoitukseen ja, että ne kuivuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin rakentamista voidaan nopeuttaa turvallisesti ilman pelkoa kosteusriskeistä.