Paremman sisäilman puolesta

Puhdistus oikeilla aineilla pitää tilat ja materiaalit terveinä

Pintojen pesussa ja puhdistamisessa on tärkeää huomioida eri materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet ja käyttää ainoastaan materiaalien ja sisäilman kannalta turvallisia puhdistusaineita ja -menetelmiä.

Eri materiaaleille sopimattomien puhdistusaineiden ja -menetelmien käyttö voi johtaa materiaalien pilaantumiseen ja niiden ominaisuuksien ja kestävyyden heikkenemiseen sekä huonoon sisäilmaan. Esimerkiksi muovimaton pesuaineet tuhoavat linoleumin, ja monet siivousaineiden sisältämät kemikaalit ovat terveydelle haitallisia joutuessaan iholle tai hengitysilmaan. Osa kemikaaleista aiheuttaa syöpäriskiä tai ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille.

Lattiapinnoitteiden tai muiden materiaalien sisältämät kemialliset yhdisteet voivat myös reagoida haitallisesti yhdessä vääränlaisten siivousaineiden sisältämien kemikaalien kanssa, mistä voi aiheutua monenlaisia terveydellisiä haittoja tai riskejä. Siivouksessa tulee välttää myös liiallista veden käyttöä niin, että sitä voi päästä esimerkiksi muovimaton alle lattiarakenteisiin. Rakenteisiin pääsevä kosteus on usein mikrobivaurioiden ja sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Esimerkiksi lattian koneellisen pesun tai vahauksen yhteydessä erilaisia kemikaaleja ja yhdisteitä voi levitä myös sisäilmaan ja kulkeutua sen mukana erilaisille pinnoille ja ilmanvaihtokanaviin.

Materiaalien pesussa ja puhdistuksessa tulee aina käyttää niiden käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisia puhdistusaineita ja -menetelmiä. Uudisrakentamisessa rakennuttaja kokoaa tilaajalle huoltokirjan tai kansion, johon on koottu tiedot rakennuksessa käytetyistä materiaaleista ja niiden pesusta ja puhdistuksesta sekä muusta ylläpidosta.

Siivous tärkeä osa hygienisiä sisätiloja

Tänä vuonna valmistuneet uudet RT-ohjeet edistävät hygieniaa ja auttavat torjumaan infektioita. Hygienia sisätiloissa -ohjesarjassa on kolme ohjetta: Yleiset perusteet (RT 91-11249), Tilasuunnittelu (RT 91-11250) sekä Siivous ja huolto (KH 60-00632). Niiden tarkoituksena on lisätä rakennusalan, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien tietoisuutta hygieenisen sisätilan merkityksestä ja tätä tukevista ratkaisuista tilojen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa.

Uusista RT-ohjeista on hyötyä sairaaloiden ja muiden terveydenhoidon rakennusten lisäksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä tilojen siivouksessa ja huollossa, mutta yhtä lailla ne auttavat osaltaan varmistamaan hyvät sisäolosuhteet kaikissa rakennuksissa.

Kaikissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, on erityisen tärkeää valita helposti puhdistettavia materiaaleja ja käyttää turvallisia puhdistusaineita ja -menetelmiä sekä välttää kohtia joita on vaikea siivota. RT-ohjeissa painotetaan myös järjestelmien säännöllistä huoltoa.

Ilmanvaihtokanaviakin on puhdistettava

Suomessa on paljon sekä julkisia että yksityisiä rakennuksia, joissa ilmanvaihtojärjestelmiä ei ole huollettu säännöllisesti eikä ilmanvaihtokanavia ole välttämättä puhdistettu lainkaan vuosikymmeniin.

Suomessa pelkästään aikuisten somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoitoon liittyvä infektiot aiheuttavat vuosittain noin 1500 kuolemantapausta, eli moninkertaisesti liikennekuolemiin nähden. Infektiot leviävät helposti myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kokoontumisrakennuksissa aiheuttaen paljon sairauksia ja poissaoloja.

Hygienian kokonaisvaltainen huomioiminen rakennusten suunnittelusta ja materiaalien valinnasta tilojen siivoukseen ja ylläpitoon auttaa torjumaan infektioita sisätiloissa ja varmistamaan hyvän ja terveellisen sisäilman.