Paremman sisäilman puolesta

Rakennusmateriaalien päästöluokitus

Rakennusmateriaalit ja erityisesti pintamateriaalit ovat merkittävä päästölähde huoneilmaan. Esimerkiksi monet lakat ja maalit ovat itsessään voimakaspäästöisiä. Rakennusmateriaalien päästöt voi minimoida käyttämällä M1- luokiteltuja eli vähäpäästöisiksi luokiteltuja materiaaleja, jotka on esitetty rakennustietosäätiön sivuilla. Kaikkiin tuoteryhmiin löytyy tuotteita M1-luokituksella.

M1-päästöluokituksessa tuotteista testataan erilaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (TVOC), formaldehydejä, ammoniakkia, karsinogeenejä sekä hajuja.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että myös M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien turvallinen ja oikea käyttö on edellytys sille, että tuotteet toimivat luokituksen määrittämällä päästöjen tasolla. Esimerkiksi materiaalien kastuminen, vääränlainen asennus tai korkea kosteus alustassa voivat aiheuttaa sen, että parhaaseenkin päästöluokkaan luokitellut tuotteet aiheuttavat ongelmia sisäilmassa, eivätkä materiaalit välttämättä toimi tällöin tuotteelta edellytetyllä tavalla tai tasolla.

M1-materiaalit on luokiteltu kuivina, eli esim. kosteutta kestämättömiä materiaaleja ei M1-luokituksesta huolimatta kannata käyttää märkätilaan. On myös mahdollista, että kaksi M1-luokiteltua tuotetta reagoivat toisiinsa tavalla, joka aiheuttaa ongelmia. Tästä syystä onkin usein turvallisinta käyttää valmiita ratkaisukokonaisuuksia, jossa eri aineiden materiaalien yhteensopivuudet on varmistettu huolellisilla ja kattavilla tutkimuksilla. Myös Weberillä on useisiin tarkoituksiin kehitettyjä valmiita ratkaisu-/ järjestelmäkokonaisuuksia, joiden saumaton toiminta on taattu, kunhan niiden asentaminen suoritetaan ammattilaisen toimesta ja seuraten tarkasti ratkaisuun kehitettyjä työohjeita.