Paremman sisäilman puolesta

Sisäilmaongelmien aiheuttajat

Sisäilmaongelmien aiheuttajat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

1. Ilmanvaihdosta aiheutuvat ongelmat. Ilmanvaihdon toimintapuutteet on ylivoimaisesti suurin syy sisäilmaongelmiin. Ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun ja määrään. Amerikkalaisen työterveyslaitoksen* tutkimuksen mukaan ilmanvaihdolliset syyt ovat sisäilmaongelmien aiheuttajana 55 % ongelmatapauksista. On esitetty, että Suomessa prosenttiosuus puuttellisen ilmanvaihdon aiheuttamista sisäilmaongelmista olisi jopa 80 %. Lopullinen totuus lienee jossain näiden kahden luvun välimaastossa.

2. Sisäisistä lähteistä aiheutuvat ongelmat. Sisäisillä lähteillä tarkoitetaan rakennuksen käytöstä ja ylläpidosta johtuvia ongelmia, kuten esimerkiksi vesivahinkoa, joka aiheuttaa pintojen homehtumista. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan n. 30 % sisäilmaongelmista olisi sisälähtöisiä.

3. Ulkoisista lähteistä aiheutuvat ongelmat. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva ongelman aiheuttaja, kuten esimerkiksi alapohjan tai ryömintätilan korkea kosteus tai julkisivurakenne, jossa eristeet ovat päässeet kastumaan.  Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 15 % sisäilmaongelmien aiheuttajista tulee ulkopuolisesta lähteestä.

*Lähde: National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA