Paremman sisäilman puolesta

Tiivistyskorjaukset ongelmakohteissa

Kosteuden vaurioittamia lämmöneristeitä ja muita sisärakenteiden ulkopuolella olevia materiaaleja tai rakennusosia pidetään työsuojelulain tarkoittamana terveyshaittaa aiheuttavana seikkana silloin kun ulkovaippa päästää huoneisiin vuotoilmaa. Niin kauan kuin home tai epäpuhtaudet eivät kulkeudu rakennuksen sisälle ja sitä kautta hengitysilmaamme, ne eivät aiheuta ongelmia rakennuksen käyttäjille.

Rakenteiden purkaminen ja muuttaminen toimiviksi on paras tapa korjata toimimatonta rakennetta. Sisäilmaongelmaisissa kohteissa saatetaan kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa vaurioiden korjaaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Tällaisissa tapauksissa voidaan tilannetta sisäilman osalta oleellisesti parantaa tiivistämällä rakenteet sekä kunnostamalla ja säätämällä rakennuksen ilmanvaihto. Tiivistysratkaisun soveltuvuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tiivistyskorjauksilla ei poisteta varsinaista ongelman aiheuttajaa, mutta oikein valittu ja toteutettu tiivistyskorjaus sulkee ilmavuotoreitit tehokkaasti, jolloin sisäilma pysyy puhtaana. Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu on erittäin tärkeää, sillä tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena; vain joidenkin kohtien tiivistäminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, jolloin sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilannetta enemmän.

Rakennesuunnittelija määrittelee korjauksen laajuuden ja yksityiskohdat sekä varmistaa, ettei korjauksella aiheuteta uutta riskiä rakennukselle, esim. haitallisten aineiden kulkeutumista muualle tai kosteuden nousua rakenteissa. Korjauksen yhteydessä on tarkastettava myös rakennuksen ilmanvaihto ja painesuhteet, sillä tiivistyskorjauksen vaikutus tulo- ja poistosuhteisiin on merkittävä.

Mikäli haitta-aineet kulkeutuvat sisäilmaan vuotoilman mukana, aloitetaan tiivistyskorjauksen toteutus tekemällä tiiveysmittaus. Tiiveysmittauksen avulla selvitetään vuotoilmareitit esim. lämpökuvauksella. Korjauksen valmistuttua tiivistyskorjauksen toimivuus varmistetaan tiiveysmittauksin tai merkkiainekokein.

Weber tarjoaa ratkaisuja esim. alapohjan tiivistyskorjauksiin sekä kosteudesta tai haittaaineiden kulkeutumisesta aiheutuvien sisäilmaongelmien korjaamiseen. Näitä täydennetään ISOVERin rakennuksen alapohjan ja vaipan tiivistykseen tarkoitetuilla ratkaisuilla. Korjaustyö toteutetaan siten, että valittavat tuotteet ovat yhteensopivia tiivistettävän alustan ja toistensa kanssa.