Paremman sisäilman puolesta

Tuoteperheajattelu turvaa ratkaisujen yhteensopivuuden ja päästöttömyyden

Hyvän sisäilman varmistamiseksi on tärkeää käyttää yhteensopivia tuotteita ja järjestelmiä. Weber ja koko Saint-Gobain kehittävät ja tarjoavat rakennusalan käyttöön yksittäisten tuotteiden sijaan kokonaisia järjestelmiä, joissa jokaisella tuotteella on oma tärkeä tehtävänsä ja tuotteiden yhteensopivuus on varmistettu huomattavasti normitestien vaatimuksia perusteellisemmin testein.

Rakennusten omistajien ja tilojen käyttäjien kannalta on ensiarvoisen tärkeää käyttää rakentamisessa ratkaisuja, joissa jokaisen komponentin lisäksi niiden yhteensopivuus on huolellisesti testattu ja tutkittu ja tuotteet on jo alun perin kehitetty toimimaan yhdessä tuoteperheenä.

Kun käyttää esimerkiksi Weberin vedeneristysjärjestelmää, tuoteperheajattelu turvaa ratkaisun hyvän vesitiiveyden ja työstettävyyden sekä pitkän elinkaaren lisäksi hyvän ja terveellisen sisäilman. Sen sijaan jos käyttää vedeneristämisen eri työvaiheissa eri valmistajien tuotteita, niiden toimivuudesta, kestävyydestä ja koko rakenteen terveellisyydestä ei ole mitään takuita. Vaikka kaikki tuotteet olisi testattu ja luokiteltu parhaaseen M1-luokkaan, materiaalit voivat reagoida yhdessä niin että ne muodostavat sisäilmaan haitallisia yhdisteitä.

Weberin vedeneristysjärjestelmät ovat M1-luokiteltuja ja sertifioituja, luotettavia ratkaisuja joiden sertifiointitestit tehdään VTT:llä. Lisäksi Weber tekee omassa kehityslaboratoriossaan huomattavasti normitestien vaatimuksia ankarampia tai pitkäkestoisempia testejä ja rasituskokeita, jotka tuotteiden ja järjestelmien on läpäistävä ennen kuin ne tuodaan markkinoille.

Kilpailukykyisimmät ratkaisut parempaan elinympäristöön

Weberin testatut tuoteperheet erilaisiin uudis- ja korjausrakentamisen ja tarpeisiin ovat turvallisia ratkaisuja rakennushankkeen tilaajan ja tilojen käyttäjien lisäksi myös urakoitsijan vastuun kannalta. Kun urakoitsija noudattaa työohjeita, Weber kantaa vastuun koko järjestelmän toimivuudesta ja terveellisyydestä. Rakenneratkaisuihin ei jää vastuun kannalta epäselviä rajapintoja. Koska kokonaisuuden toimivuus on varmistettu, kaikki osapuolet voivat käyttää ratkaisuja ja tiloja turvallisesti.

Weber kuuluu Saint-Gobain Finland Oy:öön, jolla on käytössään myös Saint-Gobainin maailmanlaajuiset resurssit alan johtavien materiaalien ja järjestelmien kehittämiseen. Saint-Gobainin strategiana on tuottaa ratkaisuja hyvän sisä- ja elinympäristön rakentamiseen.

Saint-Gobain Finland on oman alansa kärkiosaamisella ja innovaatioilla varmistamassa, että suomalaisella asiakaskunnalla on käytössään markkinoiden kilpailukykyisimmät ratkaisut paremman elinympäristön rakentamiseen. Suomessa tuotemerkit ovat kivirakentamisen Weberin lisäksi akustiikkakattojen Ecophon, kipsipohjaisen kevytrakentamisen ratkaisujen Gyproc, eristämisen ratkaisujen Isover, taloteknisten ja kunnallisten putkistojärjestelmien Pipe Systems ja PAM. Esimerkiksi Weberillä, Isoverilla ja Gyprocilla on myös paljon yhteisiä tutkittuja ja toimiviksi ja terveellisiksi todettuja ratkaisuja asiakkaiden käyttöön.