Paremman sisäilman puolesta

Työkalut hyvän sisäilman suunnitteluun ja toteutukseen

Suomessa jo vuodesta 1995 lähtien käytössä ollut Sisäilmastoluokitus on koko maailmassa ainutlaatuisen kattava järjestelmä sisäilman hallintaan. Sisäilmastoluokituksen avulla tilaaja voi asettaa sisäilmalle määräysten minimivaatimuksia paremman tavoitetason ja varmistua siitä että hyvä sisäilma saavutetaan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä rakennuksen käytössä.

Sisäilmastoluokitus sekä rakennusmateriaalien M1 päästöluokitus ja ilmanvaihtolaitteiden M1 puhtausluokitus ovat merkittävästi parantaneet sisäilman laatua Suomessa. Uusin Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten ja uusimman tutkimustiedon perustella ja se huomioi myös pienhiukkaset ja kalusteet kattavasti.

Sisäilmastoluokitus on tänä päivänä käytössä hyvin yleisesti lähes kaikessa toimitila- ja palvelurakentamisessa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Nykyisin lähes kaikessa rakentamisessa asuntorakentamista lukuun ottamatta edellytetään yleisesti S2-luokkaa sisäilmaston tavoitetasona. Terveyden kannalta S1- ja S2-luokkien vaatimukset ilman puhtaudelle ja kosteusolosuhteille eivät olennaisesti poikkea toisistaan, mutta parhaassa S1-luokassa vaatimukset lämpöolosuhteiden hallinnalle ovat korkeimmat.

Sisäilmastoluokitukseen sisältyvissä rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden päästöluokituksissa on jo lähes 4500 vähäpäästöiseksi luokiteltua M1-tuotetta. Esimerkiksi kaikki Weberin lattiatasoitteet on luokiteltu parhaaseen sisäilman M1-päästöluokkaan ja myös tiukempaan EC1Plus-luokkaan.

Saint-Gobainin ympäristövastuu ulottuu sisäympäristöstä luontoon

Saint-Gobainin tavoitteena on kehittää ratkaisuja entistä viihtyisämpien, taloudellisempien, tuottavampien, terveellisempien ja kestävämpien elinympäristöjen luomiseen ihmisille. Ympäristövastuu tarkoittaa Saint-Gobainille sekä luonnosta että rakennetusta ympäristöstä ja rakennusten sisäympäristöstä huolehtimista kestävän kehityksen mukaisella tavalla.
Siksi hyvä sisäilma, akustiikka ja muut sisäympäristöltä halutut toiminnalliset ominaisuudet ovat keskeisiä lähtökohtia ratkaisujen kehittämisessä.

Hyvä esimerkki maailmanlaajuiseen huippuosaamiseen pohjautuvasta rakennusten sisäympäristöä uudistavasta innovaatiokehityksestä on, että kaikki Gyptone-tuotteet on käsitelty Saint-Gobainin kehittämällä Active Air -teknologialla, joka hajottaa ilman epäpuhtauksia parantaen merkittävästi sisäilman laatua. Tämä teknologia on siirrettävissä myös muihin Saint-Gobainin valmistamiin tuotteisiin.

Lämpöolosuhteiden hallinta tärkeä osa sisäilmastoa

Hyvä lämmöneristys on tärkeää sekä ihmisille miellyttävän sisäympäristön luomisessa että yhteisen elinympäristömme luonnon suojelemisessa. Rakennusten ja niiden lämmityksen osuus kokonaisenergian kulutuksesta on Suomen pohjoisessa ilmastossa noin 40 prosenttia.

Isoverin valmistamat tehokkaat lämmöneristeet vähentävät huomattavasti lämmitysenergian kulutusta ja ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen päästöjä. Isover on Suomen suurin kierrätyslasin hyödyntäjä: lämmöneristeiden raaka-aineesta jopa 80 prosenttia on kierrätyslasia. Isover osallistuu ilmastotalkoisiin myös sillä, että se otti Suomessa käyttöön biokaasun lämmöneristeidensä valmistuksessa ensimmäisenä maailmassa.

Kivipohjaiset materiaalit turvallisia ja terveellisiä

Weberin valmistamat kivipohjaiset rakennusmateriaalit säästävät kestävyytensä ja pitkän elinkaarensa ansiosta merkittävästi ympäristöä. Hyvän lämmönvarauskykynsä ja kosteusteknisen turvallisuutensa ansiosta ne auttavat varmistamaan miellyttävän tasaisen sisälämpötilan sekä hyvän ja terveellisen sisäilman. Samalla ne säästävät lämmitysenergiaa ja vähentävät paljon energiaa kuluttavan koneellisen jäähdytyksen tarvetta, kun ne varastoivat auringon lämpöenergiaa ja luovuttavat sitä yöllä.
Kivipohjaiset materiaalit ovat myös kierrätettäviä ja niitä hyödynnetään tehokkaasti uudelleen esimerkiksi maanrakentamisessa. Myös kipsipohjaiset Gyproc-levyt ovat kierrätettävissä yhä uudelleen valmistuksen raaka-aineeksi.

Saint-Gobain Finland pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotantolaitostensa energiatehokkuutta sekä hakemaan ympäristöä ja kustannuksia säästäviä synergiahyötyjä esimerkiksi logistiikassa yhdistämällä kuljetuksia.

Sisäilmastoluokitus 2018